bu deneme döküman '.$isim.' tarafýndan '.$mahkeme.' için oluþturulmuþtur.